Vés al contingut

Sala Cultural Macià Polo Verdú

Municipi:
Vilanova de la Barca
Printer Friendly, PDF & Email
Tipus de patrimoni:
Patrimoni cultural material
Període històric:
Edat contemporània

Es tracta d’un espai de caràcter etnogràfic i històric estretament relacionat amb la història recent de Vilanova de la Barca, endegat fa anys per Macià Polo, persona molt lligada a la vida cultural del poble i que amb el pas del temps va recollir i catalogar nombrosos objectes històrics, especialment relacionats amb la Guerra Civil (1936-1939).

A continuació nomenem les competències claus que es poden desenvolupar a través d'aquest element patrimonial:

  • Competència matemàtica i competència en ciència, tecnologia i enginyeria
  • Competència en consciència i expressió culturals.
  • Competència ciutadana

També especifiquem els vectors que es treballen:

  • Aprenentatges competencials
  • Universalitat del currículum
  • Ciutadania democràtica i consciència global
  • Benestar emocional
Primària

En l'etapa d'educació primària considerem que aquest element patrimonial es pot treballar a Cicle Superior.

L'àrea en què es pot treballar més directament és el Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural, Educació en Valors Cívics i Ètics.

ESO

En l'etapa d'educació secundària considerem que aquest element patrimonial es pot treballar a 4t d'ESO.

Les matèries en què es pot treballar més directament són Ciències socials i Història d’Espanya.

Batxillerat

En l'etapa d'educació secundària considerem que aquest element patrimonial es pot treballar a 2n de Batxillerat.

Les matèries en què es pot treballar més directament són Ciències socials i Història d’Espanya.

Formació Adults

Considerem que les trinxeres d'aquest element patrimonial són interessants treballar-les també en la formació d'adults. 

L'àrea en què pot incidir més directament són les Ciències socials.