Vés al contingut

Fruiturisme

Municipi:
Aitona
Printer Friendly, PDF & Email
Tipus de patrimoni:
Patrimoni natural
Període històric:
Món actual

Fruiturisme dóna a conèixer la cultura de la fruita pròpia del municipi i transmet els valors de l’agricultura de regadiu. Es poden visitar camps de: préssecs, nectarina, préssec pla o “paraguayo” i platerina.

Segons l’època de l’any es podran observar les diferents etapes del cicle de vida de l’arbre fruiter: els pètals de les flors d’un vistós rosa “Aitona en flor” (febrer-març),  les fulles substituint les flors per un verd intens “Aitona en verd” (abril-maig), el creixement del fruit, la seva maduració i la collita “Aitona en fruita” (mesos d’estiu), i quan es daura i cau la fulla (mesos de tardor).

Infantil

Capacitats curriculars:   

Aprendre a descobrir i a tenir iniciativa:

Observar i explorar l'entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte, i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.

Continguts Clau:

Àrea de Descoberta de l’entorn:

 • Observació i identificació de l’entorn natural: paisatges, arbres, flor, fruita dolça. 

 Activitat:

Observació directa del paisatge i les característiques dels fruiters.  *Segons què es vulgui observar caldrà tenir en compte l’època de l’any.

Primària

Àmbit de coneixement del medi

Competències curriculars:   

Dimensió món actual

 • C1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes
 • C4. Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals que els configuren, per valorar les actuacions que els afecten. 

Continguts Clau:

 • espai geogràfic
 • ecosistema i paisatge 

Activitat:

Observació directa del paisatge i les característiques dels fruiters.  *Segons què es vulgui observar caldrà tenir en compte l’època de l’any.

 • observar i descriure el paisatge
 • fotografiar / descriure les feines de la pagesia: plantar, collir, esporgar, ensofatar, etc.
 • debatre sobre :
  • el cultiu ecològic vs el cultiu intensiu
  • com afecta el turisme a l’agricultura? quina implicació té el turisme en una població agrícola?

 

 

ESO

Àmbit de socials

Competències curriculars:   

Dimensió geogràfica.

 • CB5. Explicar les interrelacions entre els elements de l’espai geogràfic, per gestionar les activitats humanes en el territori amb criteris de sostenibilitat.
 • CB6. Aplicar els procediments de l’anàlisi geogràfica a partir de la cerca i l’anàlisi de diverses fonts, per interpretar l’espai i prendre decisions
 • CB7. Analitzar diferents models d’organització política, econòmica i territorial, i les desigualtats que generen, per valorar com afecten la vida de les persones i fer propostes d’actuació.

Continguts Clau:

 • CC19. Interacció entre els grups humans i el medi. Activitats econòmiques i el seu impacte mediambiental. Matèries primeres.
 • CC20. Principals zones bioclimàtiques de Catalunya, Espanya, Europa i el món. Defensa i preservació del patrimoni paisatgístic.

Activitat:

Observació directa del paisatge i les característiques dels fruiters.  *Segons què es vulgui observar caldrà tenir en compte l’època de l’any.

 • observar i descriure el paisatge, donar la importància a l’aigua i les canalitzacions.
 • abans passar a classe fotografies aèries o mapes per veure els diferents camps, les extensions i els límits. Utilització del SIG. Treballar les escales.
 • fotografiar / descriure les feines de la pagesia: plantar, collir, esporgar, sulfatar, etc.
 • debatre sobre :
  • el cultiu ecològic vs el cultiu intensiu
  • com afecta el turisme a l’agricultura? quina implicació té el turisme en una població agrícola?
Formació Adults

GES 1 Ciències Naturals:

Continguts:

Caracterització de la nutrició autòtrofa (fotosíntesi) com a procés cel·lular d'utilització de la matèria inorgànica del medi i l’energia solar per elaborar les seves estructures.

Activitats:

 1. Reconèixer, a partir de l’observació directa evidències de cadascuna de les característiques dels arbres i plantes que hi ha en un camp de fruiters; es nodreixen, es relacionen, es reprodueixen i estan formats per cèl·lules, utilitzar-les per justificar què és un ésser viu. Fer-ne una notació científica.
 2. Analitzar els camps de Corbins: els seus components, els principals tipus d’interacció entre ells, les cadenes tròfiques més rellevants i el flux de matèria i energia que s’hi estableix, i també les possibles successions ecològiques causades per la modificació real o teòrica de diferents variables del sistema.